به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

فيلم آموزش راس گيري از چكهاي دريافتني

در اين فيلم به شما نحوه راس گيري از چكهاي دريافتني توسط حساب بيست آموزش داده مي شود. راس گيري چك نوعي ميانگين گيري بر اساس تاريخ و مبلغ هاي مختلف مي باشد

 

 

اين فيلم بر روي سايت آپارت قرارداده شده و در اين صفحه باز پخش مي شود