به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

فيلم آموزش كنترل حسابهاي بانكي در سايت حساب بيست

در اين فيلم به كاربر آموزش داده مي شود حسابهاي بانكي خود را در سيستم تعريف و واريز ها و برداشتهاي خود را در آن ثبت كند و از مانده همه حسابها يا تك به تك حسابهاي خود اطلاع داشته باشد

 

 

اين فيلم در سايت آپارات بارگذاري شده است و از آن تغذيه مي گردد