به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

آموزش ثبت اطلاعات در سايت حساب بيست

در اين فيلم به شما نحوه ثبت اطلاعاتي مانند درآمد و هزينه ها و همينطور نحوه دسته بندي و گروه بندي آنها با استفاده از حساب شناور آموزش داده مي شود.

 اين روش كار براي همه بخشهاي سيستم يكسان مي باشد