به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

ثبت سفارشات فروش كبريا نسخه 4 ( اندرويد Android )

براي عدم دريافت اين خبرنامه موضوع را به همين آدرس ايميل منعكس كنيد

براي استفاده بهتر از نرم افزار اين دو راهنما را مطالعه كنيد

راهنماي انتقال فايل متن به اكسل براي تهيه گزارشات چاپي را مطالعه كنيد

راهنماي كاهش حجم فايل عكس محصولات براي استفاده در برنامه را مطالعه كنيد

 

نمونه فايل اكسل را مي توانيد از اينجا دانلود كنيد

نمونه فايل كالا را از اينجا ملاحظه كنيد

نمونه فايل مشتريان را از اينجا ملاحظه كنيد

براي دانلود از سايت بازار تصوير را اسكن كنيد يا اينجا را كليك كنيد

آخرين نسخه : 28 شهريور 1393

ويژگي هاي اپ :

عدم نياز به حمل كاتالوگ كاغذي : تصواير با با كيفيت بهتر بر روي صفحه تبلت نمايش دهيد

ثبت سفارش به آسانترين روش : روي تصوير كالا سيني ابزار را فراخواند و سفارش را ثبت كنيد

ذخيره آسان : پس از نوشتن تعداد و تعيين قيمت به محصول بعدي يا قبلي جارو كنيد. همزمان سفارش هم ثبت شده است

تنوع قيمت : برنامه 3 نوع قيمت در اختيار شما قرار مي دهد. همه آنها در سيني سفارش ديده مي شود. مي توانيد تنظيمات را جوري تغيير دهيد كه يك، دو يا هرسه ديده شوند. اختيار با شماست

دسته بندي سفارشات :سفارشات بر اساس مشتري دسته بندي، جمع و شمارش مي شود

مشخصات نرم افزار:
 مشتريان : ليست مشتريان نمايش داده مي شود كه قاابليت جستجو دارد و مي توان روي هر مشتري سفارش وي را ثبت كرد
كالا : ليست كالا نمايش داده شده و قايليت جستجو نام كالا را دارد
سفارشات : ليست سفارشات گرفته شده مشتريان نمايش داده مي شود. مي توان از آن فايل صادره گرفت
تنظيمات : گزينه هاي مربوط به تنظيم اوليه برنامه در اينجا ثبت مي شود

پشتيبان :در اين بخش مي توانيد از بانك برنامه كپي تهيه نموده يا كپي بانك را به برنامه برگردانيد

 

نمايش تصاوير برنامه

صفحه داشبورد نرم افزار در تبلت

داشبورد

نمونه نمايش كاتالوگ در تبلت

نمايش سيني ابزار براي گرفتن سفارش روي محصول

 


گزينه مشتريان را لمس كنيد تا ليست مشتريان نمايش داده شود
 

با لمس گزينه جديد ليست سفارشات مشتري نمايش داده شود

باز هم كليد جديد را لمس كنيد تا وارد فرم نمايش محصول و گرفتن سفارش شويد

قيمت مناسب را انتخاب كنيد. يا قيمت را بصورت دستي وارد كنيد

تعداد خرده و تعداد جمله (ضربدر تعداد در بسته كالا مي شود) را بنويسيد يكي يا هردو فرقي نمي كند حال كليد ثبت را لمس كنيد يا به طرفين جارو كنيد تا سفارش ثبت شود

اگر كالائي قبلا سفارش گرفته باشد مقدار سفارش نمايش داده مي شود

اگر لازم است تا تصوير كالا را به مشتري نمايش دهيد سيني ابزار را به سمت بالا جارو كنيدو از نمايش تمام صفحه كالا استفاده كنيد

كليد برگشت را لمس كنيد تا به ليست سفارشات مشتري برگرديد براي اصلاح مقدار يك سفارش يا حذف آن در ليست آنرا لمس كنيد تا فرم اصلاح و حذف نمايش داده شود

ليست سفارشات:

براي مشاهد سفارشات گرفته شده در داشبورد كليد سفارشات را لمس كنيد

 

در ليست باز شده مشتريان داراي سفارش، شامل اطلاعات آنها ، جمع سفارش و تعداداقلام سفارش نمايش داده مي شود. با لمس هركدام منو باز شده و جزئيات هر سفارش ديده مي شود

 

مي توانيد آنرا يادداشت كنيد

مي توانيد آنرا صادر نموده با اكسل باز كنيد و چاپ كنيد

با استفاده از كليد حذف كامل، بانك سفارشات پاك و بازسازي خواهد شد

 

 


روش ورود اطلاعات كالا و مشتريان :

ورود دستي اطلاعات :

معرفي كالا : از داشبورد كليد كالا را لمس كنيد ليست اطلاعات كالا نمايش داده مي شود

ثبت سفارش فروش كبريا - اندرويد - معرفي كالا و الصاق تصوير كالا

براي اطلاح ليست را لمس كنيد يا براي جديد، كليد جديد را لمس كنيد حالا مي توانيد كالاها را بصورت دستي و تك به تك وارد نموده تصوير مناسب را از آلبوم انتخاب كنيد. از همين فرم براي اصلاح اطلاعات و حذف كالا نيز استفاده مي شود.

با لمس كليد انتخاب تصوير بايد ابزار مديريت فايل در دستگاه خود را انتخاب كنيد

اين انتخاب ارتباط با برنامه را برقرار نموده و نتيجه را به شما برمي گرداند

ثبت سفارش كبريا - معرفي كالا

 

معرفي مشتريان : از روي داشبورد كليد مشتريان را لمس كنيد تا ليست نمايش داده شود.

براي ثبت مشتري جديد كليد جديد را لمس كنيد. براي اطلاح يا ثبت سفارش هر مشتري نام وي را لمس كنيد يك فرم باز مي شود كه به شما امكان انتخاب ثبت سفارش يا دسترسي به اطلاعات مشتري را مي دهد.

ثبت سفارش فروش كبريا - اندرويد

اگر گزينه اطلاعات مشتري را لمس كنيد فرم اطلاعات نمايش داده مي شود.اطلاعات مشتري را تك به تك و بصورت دستي وارد كنيد. از همين فرم براي اصلاح اطلاعات، تغيير تصوير و حذف كالا نيز استفاده مي شود.

 ثبت سفارش فروش كبريا - اندرويد - معرفي كالا و الصاق تصوير كالا

ورود خودكار اطلاعات از فايل :
اين روش اندكي به نظر پيچيده مي آيد. اما براي شركتها و فروشگاههائي كه تيم بازاريابي داشته و يا تعداد اقلام كالا و مشتريان آنها زياد باشد، يكبار انجام آن سبب مي شود كه به روز رساني و استفاده هاي مكرر بعدي ارزش سختي اوليه را داشته باشد. ابتدا لازم است اطلاعات كالا و مشتريان را بدست آوريد. بسياري از نرم افزارهاي مالي خروجي اكسل يا فايل متن به شما مي دهند. كه شروع خوبي براي كار خواهد بود. ما در انجام اين فرايند كنار شما هستيم.
.

براي ثبت نام مشتريان و نام كالا ، بايد 2 فايل متن آماده نمود و در اختيار برنامه قرار داد. برنامه اطلاعات صحيح را بصورت خودكار فراخواني نموده و استفاده خواهد كرد

فايل مشتريان ( با مثال ) :
يك فايل متن 8 ستوني با نام shop.txt درست مي كنيم كه هر خط آن شامل اين اطلاعات باشد

 

عرض جغرافيائي

طول جغرافيائي

همراه

تلفن

آدرس

نام مدير

نام مشتري

كد مشتري

0

0

0912001002

021880090

بلوار نواب

آقاي اعلايي

پخش شاهين

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

3

 

فايل را با فرمت UFT-8 ذخيره كنيد تا فارسي در تبلت خوانا باشد


 
اين جدول را مي توانيد با اكسل درست كنيد
ابتدا ليست مشتريان را به ترتيب خواسته شده در اكسل درست كنيد. از اكسل خروجي به صورت زير تهيه كنيد :


 

فايل كالا ( با مثال ) :
يك فايل متن 7 ستوني با نام  kala.txt درست مي كنيم كه هر خط آن شامل اين اطلاعات باشد

آدرس تصوير

گروه كالا

قيمت 3

قيمت 2

قيمت 1

تعداد در هر بسته

نام كالا

كد كالا

/mnt/sdcard/Kebria/Kala/101001.jpg
1

80000

70000

60000

6

آب معدني

101001

/mnt/sdcard/Kebria/Kala/101002.jpg
1

50000

45000

40000

12

آبليمو

101002

/mnt/sdcard/Kebria/Kala/101003.jpg
2

900000

880000

860000

24

كمپوت سيب

102001

 

 

فايل را با فرمت UFT-8 ذخيره كنيد تا فارسي در تبلت خوانا باشد
اين جدول را مي توانيد با اكسل درست كنيد
ابتدا ليست كالا هاي خود را به ترتيب ستونهاي جدول فوق در اكسل درست كنيد. سپس از اكسل خروجي با فرمت  Comma delimited تهيه كنيد

 


تنظيمات برنامه :
برنامه را اجرا كنيد و كليد تنظيمات را لمس كنيد


 

اگر آيتمهاي ليست را لمس كنيد فرم انتخاب زير نمايش داده مي شود

 

گزينه اول مانند آنست كه كليد جديد را لمس كنيد براي راحتي كار فرم زير نمايش داده مي شود توسط آن مي توانيد اطلاعات لازم را انتخاب كنيد

كار با فرم بسيار آسان شده است

كليد انتخاب فايل كالا را لمس كنيد و مسير فايل متن كالاي ( در صورت موجود بودن ) را انتخاب كنيد

كليد انتخاب فايل مشتريان را لمس كنيد و مسير فايل متن ليست مشتريان ( در صورت موجود بودن ) را انتخاب كنيد

كليد انتخاب پوشه پشتيباني  را لمس كنيد و مسير ذخيره فايل صادره سفارشات را تعيين كنيد

 

روش دستي :

اگر بعدا ضرورت داشت كه محتواي موارد فوق را تغيير دهيد يا يكي از آنها را حذف كنيد كافي است روي گزينه مربوط در ليست كليك كنيد

 در فرم باز شده تغييرات لازم را ثبت كنيد ، بعد كليد ثبت را و در آخر كليد انصراف را لمس كنيد تا اطلاعات ثبت شده و به صفحه قبل برگرديد خواهيد ديد كه اطلاعات شما ثبت شده است. نهايت لازم است تا مقدار كليدهاي جدول زير را به درستي وارد كنيد


 

نكات مهم :
كليد ها همه بايد به همان شكل تعريف شده نوشته شوند تا سيستم آنها را بشناسد. آنها را تغيير ندهيد
مسير دلخواهد است و شما مي توانيد فايلهاي كالا و مشتريان را در مسير مناسب قرار داده انتخاب كنيد


نكته :
فايل هاي كالا و مشتريان ار مي توان از برنامه هاي حسابداري خود بدست آوريد زيرا اكثر اين برنامه ا خروجي به صورت فايل اكسل دارند.

 

ليست كالا :
گزينه كالا را لمس كنيد


 
اگر بانك كالاخالي باشد بر اساس تنظيمات صورت گرفته فايل كالا خوانده شده و ليست كالا پر خواهد شد. نتيجه درست به صورت زير خواهد بود


 
 


ثبت سفارش مشتري :
برنامه را اجرا كنيد. گزينه مشتريان را لمس كنيد
 

ليست مشتريان باز خواهد شد. وقتي براي اولين مرتبه وارد مي شويد. اگر بانك خالي باشد اطلاعات بر اساس مشخصات تنظيم شده و از فايل مشتريان خوانده مي شود.


 
مشتري مورد نظر خود را جستجو و پيدا كنيد
نام مشتري مورد نظر را لمس كنيد تا فرم سفارشات وي باز شود. همچنانكه مشاهده مي شود در بالاي فرم نام وي نوشته شده است. در ابتدا فرم خالي است.


 


براي ثبت سفارش كليد جديد را در بالاي ليست لمس كنيد تا فرم نمايش و گرفت محصول باز شود :


 

در زمان ثبت سفارش مي توانيد براي هر مورد يك يادداشت نيز ذخيره كنيد
در پائين تصوير كالا، فرم ثبت سفارش ديده مي شود  با جارو به سمت بالا و پائين فرم رفته و باز خواهد گشت


 
بر روي هر كالا مي توانيد 3 نوع قيمت ( در صورت وجود داشتن ) مشاهده نموده و با لمس هر قيمت آنرا انتخاب كنيد.
همچنين مي توانيد قيمت را بصورت دستي هم تغيير دهيد.
تعداد سفارش را ثبت كنيد
براي ذخيره سفارش حتما بايدصفحه را به چپ يا راست جارو كنيد تا سفارش براي مشتري ثبت شود و پيغان ثبت ديده شود
كار را با محصول بعدي ادامه دهيد

حذف سفارش، اصلاح سفارش :
 
مشتري را انتخاب و نام وي را لمس كنيد تا ليست سفارشات مشتري نمايش داده شود


كالاي مورد نظر را لمس كنيد تا فرم زير نمايش داده شود


 
در فرم نمايش داده شده مي توانيد تعداد سفارش را تغيير داده و كليد ثبت را لمس كنيد  يا به طور كلي آنرا حذف كنيد


ليست سفارشات :
 
در اين فرم مي توانيد همه سفارشات را مشاهده نمائيد.
با لمس كليد ارسال فايل، ليستي از سفارشات بصورت فايل متن در پوشه File مسير تنظيمات تهيه خواهد شد كه مي توانيد از آن توسط نرم افزارهاي ديگر مانند اكسل استفاده كنيد

 

تهيه كپي پشتيبان و بازيابي آن :

با لمس كليد مربوطه فرم پشتيباني و بازيابي اطلاعات را مشاهده مي نمائيد.


 
در اين فرم تنها كافي است تا كليد تهيه پشتيبان از اطلاعات را لمس كنيد تا بر روي كارت حافظه و در پوشه به نام برنامه نسخه بانك كپي شود
با لمس كليد بازيابي اطلاعات، اطلاعات موجود در پوشخ فوق به برنامه بازيابي خواهد شد.

نكات مهم :

  • در صورت بازيابي اطلاعات، اطلاعاتي قبلي حذف كامل شده و ديگر قابل بازيافت نمي باشند. لذا هميشه از نقل و انتقالات اطمينان داشته باشيد
  • نسخه پشتيباني هميشه بر روي نسخه موجود بازنويسي مي شود. لذا در صورت نياز نسخه هاي بدست آمده را هرجور كه مايل هستيد، مديريت كنيد.