به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 
ساختن شماره سريال در MS SQL ( این صفحه 2539 مرتبه بازدید شده است )

براي آنكه يك شماره سريال در اس كيو ال بسازيد مي توانيد از اين تابع استفاده كنيد

ابتدا مقدار حداكثر را پيدا كرده و آنرا با يك جمع مي كنيم مثلا 9400012 )

سپس اين تابع از سرور سال ميلادي را دريافت مي كند و آنرا تا روز 22 مارس بعنوان سال قبل و از 22 بعنوان سال چديد در نظر گرفته و بر آن اساس سال شمسي را بدست مي آورد

  حال فرمت را درست مي كند ابتدا مقدار سريال را بدون سال (برداشتن 2 شماره اول سريال) پيدا كرده و آنرا به تعداد خواسته شده ( باافزودن صفر) تبديل مي كند

بعد قبل از سريال سال را بصورت 2 رقمي اضافه مي كند

كار تمام است سريال ساخته شده است (9500012)

declare @serial int 
 
select @serial = isnull(Max(Serial)+1,1) from [Trade].[SellMaster] 
 
select @serial = RIGHT(year(GETDATE())-621,2)+RIGHT(REPLACE(STR(RIGHT(@serial,(LEN(@serial)-2))),' ','0'),5)
if(if(datepart(dayofyear, GETDATE())>80))
begin
select @serial  = RIGHT(year(GETDATE())-622,2)+RIGHT(REPLACE(STR(RIGHT(@serial,(LEN(@serial)-2))),' ','0'),5)
end
 
print @serial

 

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید