به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 
از خليج فارس تا درياي ژاپن From Persian Gulf to Sea of Japan ( این صفحه 3314 مرتبه بازدید شده است )

 

از خليج فارس تا درياي ژاپن From Persian Gulf to Sea of Japan

اكنون بيش از دو دهه است كه برخي كشورهاي عربي شروع به استفاده از نام هاي جعلي در مورد خليج هميشه فارس نموده اند. در اين حركت مذبوحانه ابتدا كلمه فارس از نام كامل حذف شد و مثلا به اختصار بجاي خليج فارس، فقط بخش اول نام گفته مي شد. در ادامه شاهد آن بوديم كه با افول ابهت ملت فارس، نام خليج فارس بصورت كامل جعل شد و كشورهاي عربي آنرا هرچه خواستند خواندند. اين فرايند همچنان ادامه داشته و اكنون به دليل گذشت زمان، براي خود صاحب قدمت و اعتباري شده است و مي توان پديرفت كه ديگر هيچگاه به وضعيت اول آن بر نخواهد گشت و ننگ آن بر چهره ما مانده است.

اما به تازگي حركت مشابه ديگري و در نقطه ديگري از جهان شروع شده است به اين ترتيب كه عده از كره اي – آمريكائي هاي ساكن آمريكا با حمايت دولت كره اقدام به تغيير نام درياي ژاپن نموده اند. اين حركت در آمريكا شروع شده و مراحل قانوني ثبت خود را مي گذراند. البته دولت ژاپن بلافاصله اقدام نموده و سفير ژاپن در آمريكا پيگير مسئله شده است.

حقيقت اينست كه همه جهان عنصري يكپارچه است. از آب، خاك، هوا، منابع،رفتارها، حركتها، خوشي ها و ناخوشي ها، و هر چيزي كه تصور كنيد، همگي يكپارچه و بر هم تاثير گذار هستند و تنها مرزها و حدود و قواعد ساخته بشري هستند كه يكپارچگي را در نظر ما متنوع و جدا از هم جلوه مي دهند.

همچنانكه در اين جهان يكپارچه، گرمايش زمين از يكجا شروع مي شود اما به همه دنيا تسري پيدا مي كند. يا انقلاب در يك كشور به كشورهاي همسايه سرايت مي كند، عادت هاي بد نيز از يك نقطه شروع مي شود و اگر منعي براي آن بوجود نيايد به ساير كشورها سرايت مي كند. پس اگر آنروز كه كشورها جهان با حركت زشت تغيير نام خليج فارس مواجهه شده بودند واكنش نشان مي دادند، شايد اين قصه همانجا تمام مي شد و ديگر تكرار نمي شد

هرچند ماهي را هر وقت از آب بگيرند تازه است

به نظر مي رسد حركت جديد مردم كره بر عليه ژاپن بتواند تبديل به فرصت سياسي مغتنم براي ما نيز باشد تا با واكنش مناسب و ايجاد يك هماهنگي بين المللي ديپلماتيك يا به كمك سازمانهاي مردم نهاد، و يا هردو، بتوانيم ضمن مساعدت به ژاپني ها، اين مشكل را بصورت ريشه اي حل كنيم.

بدون شك در روابط بين كشورهاي جهان همين حركتهاي ساده و كوچك مانند تغيير نام، تغيير مرزهاي هوائي، ادعاهاي مالكيت بيهوده و مانند آن انباشته شده و هيزم آتش جنگ و كشتاري مي شوند كه با تصميم يك ديوانه شعله ور خواهد شد. پس تا اين مشكلات اندك و سطحي بوده و تبديل به اهرم هاي آتش افروزي و جنگ نشده اند، بهتر است عقلا حركتي حكيمانه انجام دهند.

 احمد ابراهيمي - بهمن 1392 يزد

 

 

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید