به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 
سيستم مديريت پاركينگ / نوبت دهي (رايگان) ( این صفحه 10053 مرتبه بازدید شده است )

سيستم مديريت پاركينگ / نوبت دهي (رايگان)

خلاصه :

اين نرم افزار بسيار آسان بمنظور كنترل ورود ، نوبت دهي و هزينه هاي يك پاركينگ در پايانه بار طراحي و آماده سازي شده است.  در اين نرم افزار درآمدها، رانندگان، ماشينها، كاربران و سطوح دسترسي هر كدام قابل تعريف بوده و انواع مختلف چاپ نيز طراحي شده است. اين نرم افزار بگونه اي آماده شده كه همه عمليات توسط صفحه كليد قابل اجرا بوده و كاربر بتواند كار خود را با سرعت انجام دهد. همچنين سهولت انجام كار بمنظور انجام كار با كمترين دانش رايانه نيز در نظر گرفته شده است. اگر چه اين نسخه رايگان بوده ولي ويژگيهاي آن با نسخه اصلي كنوني هيچ تفاوتي نمي كند.

مشخصات فني :

محيط كد نويسي : نرم افزار با استفاده از دلفي 7 تهيه شده است

بانك هاي اطلاعاتي : در اين سيستم از بانكهاي پارادكس استفاده شده است. براي فعال شدن اين بانكها لازم است تا BDE Administrator يا موتور بانك اطلاعاتي بورلند (Borland Database Engine ) بر روي سيستم شما نصب شده باشد. كساني كه اين آيكون در كنترل پانل سيستم ايشان موجود باشد نيازي به نصب برنامه نداشته و تنها لازم است تا برنامه اجرائي و بانكهاي آنرا دريافت و بر روي سيستم خود كپي كنند در اين صورت برنامه قادر به انجام كار خواهد بود. لازم به ذكر است كه فايل اجرائي بايد در كنار پوشه Data قرار گيرد در اين صورت برنامه مي تواند محل پوشه اطلاعات را شناسائي نموده و به آنها دسترسي پيدا نمايد.

نصب موتور بانك اطلاعاتي : براي نصب موتور بانك اطلاعاتي بورلند لازم است تا BDE را از اينترنت دريافت و آنرا بر روي سيستم خود اجرا نمائيد تا كار نصب انجام گيرد. پروسه نصب چندان پيچيده نخواهد بود و زمان زيادي نيز گرفته نخواهد شد. با اين وجود بمنظور سهولت كار فايل نصب ارائه شده حاوي همه ابزار مورد نياز بوده و مي توانيد از آن استفاده كنيد

نصب برنامه : با دريافت فايل Setup  و اجراي آن بر روي سيستم شما ، موتور بانك اطلاعاتي يا BDE نصب خواهد شد. همچنين كليه پيش نيازهاي اجراي برنامه انجام شده و پس از نصب قادر به اجراي برنامه خواهيد بود. يك ميانبر (Short Cut) بر روي صفحه كار ويندوز (Desk top) و يكي هم در مسير نصب برنامه ها ايجاد خواهد شد. در نهايت پس از پايان كار كاربر تنها نياز دارد تا برنامه را اجرا كند.

رمز ورود : برنامه از ابتدا نياز به رمز ورود دارد كلمه عبور و رمز آن هر دو عدد "1" انتخاب شده است.

ابزار موجود در سيستم :

اطلاعات :

ناوگان : با فشار دادن كليد F3 فرم معرفي ناوگان نمايش داده مي شود كه مي توانيد عمليات جديد، اصلاح ، حذف، لغو و ذخيره را در آن انجام دهيد. اطلاعاتي كه ثبت خواهد شد شامل : شماره كارت هوشمند ناوگان، نوع وسيله نقليه، نوع بارگير، شماره پلاك و تعداد محور مي باشد.

رانندگان : با فشار دادن كليد F4 فرم معرفي ناوگان نمايش داده مي شود كه مي توانيد عمليات جديد، اصلاح ، حذف، لغو و ذخيره را در آن انجام دهيد. اطلاعاتي كه ثبت خواهد شد شامل : شماره كارت هوشمند راننده، نام و نام خانوادگي، شماره ملي، شماره گواهينامه و تلفن همراه مي باشد.

كاربران : با فشار دادن كليد F5 فرم معرفي كاربر نمايش داده مي شود كه مي توانيد عمليات جديد، اصلاح ، حذف، لغو و ذخيره را در آن انجام دهيد. اطلاعاتي كه ثبت خواهد شد شامل : نام كاربر، كلمه عبور و نام و نام خانوادگي كاربر مي باشد. در انتهاي فرم مربوطه گزينه هاي ديل نيز قابل دسترس و انتخاب خواهد بود :

اجازه چاپ پاركينگ را داشته باشد

اجازه چاپ نوبت بار را داشته باشد

اجازه چاپ ليست را داشته باشد

اجازه ورود اطلاعات را داشته باشد

اجازه معرفي ناوگان را داشته باشد

اجازه معرفي رانندگان را داشته باشد

اجازه تعريف كاربران را داشته باشد

اجازه تعريف هزينه پاركينگ را داشته باشد

اجازه تغيير مشخصات موسسه را داشته باشد

اجازه چاپ ليست ساير كاربران را داشته باشد

با انتخاب هر كدام از اين گزينه هاي كاربر مي تواند به ابزار و فرم ذكر شده دسترسي داشته باشد در غير اين صورت آن گزينه براي وي غير فعال خواهد بود

در اين سيستم حداقل يك كاربر بعنوان مدير با امكان تعريف كاربران بايد وجود داشته باشد و از حذف آن اجتناب شود تا در اجرا به مشكلي برخورد نشود

هزينه پاركينگ : با فشار دادن كليد F6 فرم هزينه پاركينگ نمايش داده مي شود كه مي توانيد عمليات جديد، اصلاح ، حذف، لغو و ذخيره را در آن انجام دهيد. اطلاعاتي كه ثبت خواهد شد شامل : عنوان هزينه و مبلغ مي باشد.

موسسه : با فشار دادن كليد F7 فرم تنظيمات نمايش داده مي شود كه مي توانيد عمليات اصلاح ، لغو و ذخيره را در آن انجام دهيد. اطلاعاتي كه ثبت خواهد شد شامل : نام موسسه، سال تاسيس ، شماره ثبت، نام مدير، مدير فني، آدرس، صندوق پستي، ايميل، شرح1، شرح2، تلفن 1، تلفن 2، فاكس، همراه 1، همراه 2، پي نويس 1، پي نويس 2، توقف پاركينگ و توقف نوبت مي باشد.

گزارشات چاپي سيستم :

قبض پاركينگ : هنگام ورود كاميون اين فرم بعنوان فرم ورود به پاركينگ چاپ شده و در اختيار راننده قرار مي گيرد.

چاپ نوبت : اين فرم براي نوبت دهي بوده و در جائيكه نوبت دهي توسط سيستم بايد صورت گيرد استفاده مي گردد

ليست عملكرد : ليستي از عملكرد درآمدي و كاربران بصورتهاي مختلف آماده شده و چاپ مي شود. در زمان تهيه اين گزارش مي توان گزارش را براي از تاريخ شروع تا تاريخ خاتمه مورد نياز، از شماره شروع تا شماره خاتمه خاص، نام راننده خاص، كد كاربر خاص، شماره كارت راننده ، شماره پلاك ماشين و شماره كارت ناوگان يا تركيبي از همه انها تفكيك و تنظيم نمود و آنگاه گزارش را تهيه نمود.

خلاصه : بجاي چاپ همه جزئيات عملكرد سيستم مي توان اين فرم را چاپ نموده و از آن بعنوان خلاصه اطلاعات و ضميمه اسناد استفاده نمود در زمان تهيه اين گزارش مي توان گزارش را براي از تاريخ شروع تا تاريخ خاتمه مورد نياز، از شماره شروع تا شماره خاتمه خاص، نام راننده خاص، كد كاربر خاص، شماره كارت راننده ، شماره پلاك ماشين و شماره كارت ناوگان يا تركيبي از همه انها تفكيك و تنظيم نمود و آنگاه گزارش را تهيه نمود.

ورود اطلاعات در فرم اصلي :

بخش اصلي پس از درج همه گزينه ها و تنظيمات لازم، ورود اطلاعات و پذيرش ماشين مي باشد. براي اين منظور با زدن كليد F2 سربرگ ورود اطلاعات فعال مي شود و فرم آماده درج شماره كارت هوشمند راننده مي باشد. با وارد نمودن شماره كارت هوشمند راننده و زدن كليد Enter جستجو بر روي بانك رانندگان صورت مي گيرد. اگر راننده در بانك سيستم سابقه داشته باشد، نام و مشخصات وي در قاب اطلاعات راننده نمايش داده خواهد شد.

اما اگر راننده قبلا در سيستم ثبت نشده باشد، بلافاصله وارد فرم معرفي رانندگان شده و در وضعيت درج گزينه جديد قرار گرفته و شماره وارد شده نيز در كادر شماره كارت راننده وارد مي شود. به اين ترتيب كاربر مي تواند بقيه اطلاعات را وارد نموده و بلافاصله آنرا ثبت نموده و به صفحه اصلي بر گردد.

پس از تعيين راننده لازم است تا شماره كارت ناوگان نيز وارد شود.در اين مورد نيز داستان مروبط به رانندگان تكرار مي شود. اگر ناوگان در سيستم ثبت شده باشد، اطلاعات آن در قاب اطلاعات ناوگان نمايش داده مي شود و در غير اين صورت فم درج اطلاعات ناوگان باز شده و در وضعيت درج گزين جديد قرار داده مي شود.

با انتخاب ناوگان و زدن كليد Enter فرم انتخاب هزينه باز مي شود و كاربر مي تواند از ميان هزينه هاي تعريف شده گزينه صحيح را انتخاب نمايد و با زدن كليد Enter فرم بسته شده و گزينه مورد نظر انتخاب مي شود

در مرحله بعدي نوع بارگير نيز توسط كاربر انتخاب مي شود. لازم به تذكر است كه در مسير برنامه يك فايل به نام BarGir.txt وجود دارد كه بارگيرهاي درج شده در آن بعنوان گزينه هاي بارگير استفاده مي شود. بنابر اين مي توان اطلاعات فوق را نيز بر حسب نياز اصلاح نمود.

دو تيك براي اعلام وضعيت معاينه فني ناوگان و اعلام وضعيت خالي بودن يا خرده بار داشتن بارگير استفاده مي شود.

اكنون همه اطلاعات لازم آماده شده است و سيستم آماده ثبت اطلاعات مي باشد. تنها با زدن كليد F1 يا فشردن آيكون "ذخيره" مرحله ثبت آغاز مي شود. در ابتدا فرم وضعيت انظباطي ناوگان نمايش داده مي شود (اين فرم بعدا توضيح داده مي شود) به اين ترتيب كاربر مي تواند از مشكلات قبلي انظباطي راننده يا كاميون جاري مطلع گردد.

در صورتيكه مشكلي وجود نداشته باشد، كاربر با بستن فرم وارد مرحله بعدي مي شود كه طي آن همه اطلاعات جمع آوري شده طي يك فرم به كاربر نمايش داده مي شود اين اطلاعات شامل تاريخ ثبت، نام راننده ، تلفن همراه، نوع وسيله نقليه، پلاك ماشين و هزينه پاركينگ مي باشد، براي اطمينان از مشاهده اطلاعات، كاربر بايد كليد OK را فشار دهد

در گام آخر و قبل از ثبت واقعي يك پيام ديگر به شرح ذيل نمايش داده مي شود :

"پس از ثبت اطلاعات قادر به تغيير يا حذف نخواهيد بود"

"آيا مايل به ذخيره اطلاعات مي باشد؟" "بلي" / "خير" كليد پيش فرض نيز خير مي باشد.

به اين ترتيب كاربر بايد ضمن تغيير كليد براي ثبت اقدام كند. اطلاعات براي كابر مذكور در ساعت و تاريخ و شرايط مشخص شده ثبت مي شود كه قابل حذف يا اصلاح نمي باشد.

خطاها و مشكلات انظباطي :

هدف از قرار دادن اين فرم در سيستم اطلاع از مشكلاتي است كه توسط راننده يا ناوگان در موارد مختلف انظباطي مانند رعايت نظم، رعايت نظافت محوطه، حفظ فضاي سبز و غيره رخ مي دهد. لذا بمنظور اجتناب از تكرار، اعمال مديريت و داشت سابقه اين اعمال جهت مراقبت هاي بعدي، اين فرم در سيستم تعبيه شده است كه ضمن درج تاريخ توضيحات لازم را نيز درج نمود.

ساير امكانات :

دسترسي مديريتي : شماره كارت هوشمند ناوگان و راننده پس از درج توسط كاربر معمولي قابل اصلاح نخواهد بود. تنها مدير سيستم يا كسي كه اجازه معرفي كاربر را داشته باشد، مي تواند اين شماره ها را تغيير دهد.

ترتيب نزولي : در سمت راست پنجره جدول اطلاعات ثبت شده توسط كاربر جاري تحت عنوان "ليست اطلاعات" نمايش داده مي شود اين ليست بصورت نزولي تاريخ مرتب شده و هميشه آخرين اطلاعات درج شده بعنوان اولين رديف نمايش داده خواهد شد.

منو راست كليك : در هركجاي فرم كه كاربر راست كليك نمايد، منو گزارشات نمايش داده مي شود

تذكر مهم :

اين نرم افزار به سفارش پايانه حمل كالا و بار شهرستان ميبد طراحي و كد نويسي شده و لذا با كسب اجازه از اين دوستان نرم افزار فوق براي استفاده كاربران بر روي اينترنت قرارداده شده است. پايانه حمل بار ميبد اولين پايانه بار خصوصي در نوع خود در كشور بوده كه به همت و تلاش جمعي از مردم سخت كوش و تلاشگر ميبد با وجود ناهمواريهاي بسيار و ناملايمات فراوان بنيان گذاري و راه اندازي شده و به سرويس دهي بخشهاي صنعت كشور مشغول مي باشد. ( اين سنن حسنه در كوير اين مرز و بوم سابقه اي ديرينه دارد).

دريافت نرم افزار :

در ذيل 2 لينك براي دريافت برنامه ارائه شده است.

لينك اول مربوط به دريافت پوشه اجرائي برنامه پاركينگ مي باشد. حجم فايل حدود 700 كيلو مي باشد

لينك دوم مربوط به فايل كامل نصب نرم افزار پاركينگ بوده  كه حجم آن 13 مگابايت مي باشد

 

نرم افزار را دريافت و اجرا كنيد اميد است كه مفيد باشد.

 

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

نظر بدهید، سوال کنید و به سوالات جواب بدهید

نام شما
ایمیل
عنوان مطلب
 
متن توضیحات
 
تعداد نظرات کاربران : 3جمع امتیاز ات : 4
تاریخ ثبت : 1396/07/14

رمز

4رمز
رمز ورود می خواد برای وارد شدن اون چی
تاریخ ثبت : 1394/01/14

پاسخ : فونت نرم افزار

5پاسخ : فونت نرم افزار
كاربر گرامي ضمن قدراني از نظر شما : تظنيمات رايانه خود را درست كنيد مشكل حل مي شود. شايد اين آدرس مفيد باشد :http://www.hesab20.com/App_Main/Modules/Common/News/Detail/Default.aspx?IdPayam=100 موفق باشيد
تاریخ ثبت : 1394/01/14

فونت نرم افزار

5فونت نرم افزار
سلام.باتشکر از شما مهندس بزگوار که نرم افزار را رایگان نهادین. فقط یه مشکلی پیش امده فونت نوشنه بصورت ؟؟؟ علامت سوال درمیان. چکار باید کرد؟؟؟؟؟ با تشکر