به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
ثبت نام

 
 
 

لیست آرزوهای کاربران حساب بیست

آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : پذیرفته شدن در یک شرکت خوب شبکه کار برای کاراموزی
تاریخ ثبت : 1395/10/21وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق :
تا کنون 2 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : خدایا کمک کن تا در سال 96 بدون مشکل و به راحتی بازنشسته شوم آمین یا رب العالمین
تاریخ ثبت : 1395/06/31وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق :
تا کنون 15 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها مشکلات مالی و اداری ملتمسین دغا را خاصه ...را امر به حل بفرما بحق ح معصوم ...ع
تاریخ ثبت : 1395/06/03وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق :
تا کنون 14 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها شرو کید وظلم....1...2...3..4.به خودت واگذار کردم ما و اهلمان _جانمان_اموالمان از شرشان در امان بدار بحق..ع(شهریور95)
تاریخ ثبت : 1395/06/02وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق :
تا کنون 14 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : خدایا مرا بهترین برنامه نویس اندروید کن
تاریخ ثبت : 1395/03/01وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1395/03/01
تا کنون 46 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها در کارهای سخت و دشوار خودت مارا یاری رسان و دوستان و اقوام را ازما ناراضی مگردان بحق ح معصوم ع
تاریخ ثبت : 1395/01/12وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق :
تا کنون 41 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : خدایا فروش با رزق و روزی سهام خودم و شرکا در پروژههای عبدل و تعاونی مصرف و وصال و خرید خانه بزرگتر در میثاق و فلاح و شمال را بما ارزانی فرما بدغای امام زمان عج و امین مادر
تاریخ ثبت : 1394/11/22وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1395/01/07
تا کنون 50 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها بدعای امام زمان عج و امین مادران سفر خانه ت و عتبات عالیات و مشهد مقدس و ویزای 6 ماهه شینگن و 1 ماهه انگلیس و تحصیلی و اقامتی وتوریستی به ما و اهل بیتم خاصه.. عنایت فرما
تاریخ ثبت : 1394/11/22وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1395/01/07
تا کنون 46 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها بدعای مادران دل شکسته جانمان و اهلمان واموالمان را از طمع وزیاده خواهی بدخواهان وخاصه.. ... محفوظ بفرماو حقشان را خودت در دستشان بگذار بحق ائمه اطهارع
تاریخ ثبت : 1394/09/27وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1395/06/02
تا کنون 70 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها بدعای ح امام زمان ع درست شدن مشکل ثبتی سند پدری وشکر بابت درست شدن وکالت برادرانم بحق ح ...
تاریخ ثبت : 1394/09/13وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1395/01/07
تا کنون 73 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : قبول شدن در دانشگاه شیراز
تاریخ ثبت : 1394/09/07وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق :
تا کنون 88 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : Asus
تاریخ ثبت : 1394/07/28وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1394/07/28
تا کنون 81 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها بحق ح امام زمان عج تسویه بدیهی ها و چکهها و اقساط این ماه و شش ماهه اول سال و خمس و زکاتم را تا بحق ایمه اطهار ع تامین خیر و آبرویمان را جلوی طلبکاران حفظ بفرما خاصه ..
تاریخ ثبت : 1394/07/15وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1395/06/02
تا کنون 83 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : خدایا دارم همه سعیمو میکنم که حقوقم بالای یک و دویست بشه تا بتونم ماشینی که دوس دارمو بخرم-همیشه هوامو داشتی اینبارم داشته باش
تاریخ ثبت : 1394/07/12وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق :
تا کنون 96 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : خدایا خودت میدونی همیشه درمورد چی باهات حرف میزنم اگه صلاح میدونی بهم بدش-
تاریخ ثبت : 1394/07/12وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق :
تا کنون 90 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : خدایا خودت فقط میدونی
تاریخ ثبت : 1394/06/26وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق :
تا کنون 84 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها روحیه وامیدوتلاش و ایمان و پاکدامنی و نماز فرزندانم را هر روز بیش از قبل وموفقیت وعاقبت بخیری شان بیشتربفرما به حضرت .. ع
تاریخ ثبت : 1394/06/26وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1395/01/07
تا کنون 83 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها کارنامه قبولی بندگیت را در همین دنیا بما و اهل بیتمان ارزانی فرما بحضرات ائمه ع
تاریخ ثبت : 1394/06/26وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1395/01/07
تا کنون 76 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها بحق ائمه اطهار خاصه..تسهیل و حل پیگیریهای پروژههای شخصی ودولتیم و خاصه درست شدن سندپدریم خبرهای خوش از تعاونی مسکن و مصرف و جهاد تعاون انشالله
تاریخ ثبت : 1394/06/23وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1395/01/07
تا کنون 75 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها توفیق روزه 60 روزه و چهله زیارت عاشورا و تلاوت سوره یاسین هر ساله بما عنایت فرما بحضرات معصوم ع
تاریخ ثبت : 1394/06/21وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1395/01/07
تا کنون 78 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها کمکم کن برا دریافت وتسهیل و ام های مسکن مد نظر..و تسویه راحت وبدونه استرس بدیها و وام هایم و دل مسئولین را له ما و قدرشناس ما قراربده بحضرات معصوم ع
تاریخ ثبت : 1394/06/21وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1395/06/02
تا کنون 74 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها تا سرپا هستم من و اهلم وباعث اذیت عزیزانم نشم دراین دنیا باشم وتا نبخشیدی مارا نمیران بحضرات معصوم ع
تاریخ ثبت : 1394/06/21وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1395/01/07
تا کنون 69 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها مشکلات ملتمسین دعا را خاصه .. و مشکلات من واهلم را امر بحل بفرما بحق حضرات معصوم س
تاریخ ثبت : 1394/06/21وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1395/01/07
تا کنون 73 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها توفیق اجاره نامه و فعال کردن حسابشو کسب ویزای.. بما ارزانی فرما بحضرات ائمه ع
تاریخ ثبت : 1394/06/20وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1394/11/22
تا کنون 76 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
آرزوی در انتظار آمین شماشرح آرزو : بارالها توفیق وعاقبت بخیری و عافیت مادرم و خواهرم و دخترم برا استجابت دعایشان وشفای بیماریو ازدواج و پایان تحصیل عنایت فرما بحق ح معصوم ع
تاریخ ثبت : 1394/06/16وضعیت آرزو : آرزوی در انتظار آمین شماتاریخ تحقق : 1395/01/07
تا کنون 81 بازدید کننده برای تحقق این آرزو آمین گفته اند
تعداد کل : 269 رکورد، صفحه 1 از 11 صفحه
برای دریافت نسخه اندروید رهن واجاره و فروش ملک کلیک کنید